For Read Your Language click Translate

Follow by Email

05 May 2014

வெறும்நூறுரூபாயில்புற்றுநோயைமுற்றிலும்அழிக்க , வராமல்தடுக்கஒருசிறந்தகைமருந்து !


ரொம்பவேடிக்கைக்காகசொல்வதுஉண்டு. உலகத்திலேயேரொம்பஈசியானவிஷயம், சிகரெட்ஸ்மோக்பண்றதைவிடுறதுதான்மச்சி!. நான்எத்தனைதடவைவிட்டுருக்கேன்  தெரியுமா?    “மச்சி, சரக்குவிடசொல்றா.. விட்டுரலாம். ஆனா , சிகரெட்விடுவதுரொம்பரொம்பகஷ்டம்பா”… இது , புகைபழக்கம்உள்ளஎல்லோரும்சொல்றடயலாக். நிக்கோடின்பவர்அந்தமாதிரி .அப்படிசிகெரெட்பிடிப்பவர்களில்  10 க்கு  6 பேர்  புற்றுநோயால்பாதிக்கப்படுகிறார்களாம். சொந்தசெலவிலேயேசூனியம்வைக்கறதுக்குசமம். சொன்னாயார்கேட்கப்போறா !? புற்றுநோய்வந்துவிட்டதுஎன்றாலேசகலசப்தநாடிகளும்ஒடுங்கிப்போய்தளர்ந்துவிடுவார்கள். அருகில்இருந்துபார்த்தவர்களுக்குத்தான்தெரியும் , சிங்கம்போலேசிலுப்பிக்கொண்டுஇருந்தபலரை , வேரோடுசாய்த்துவிடும்தன்மை. இந்தபுற்றுநோய்க்குஉண்டு. இப்போதுஓரளவுக்குமெடிக்கல்உலகம்சிலமருந்துகளைகண்டுபிடித்து , குணப்படுத்தநடவடிக்கைஎடுத்தாலும், பணம்இருப்பவர்கள்மட்டுமேஅந்தசிகிச்சைமேற்கொள்ளமுடியும். ஆனால்அந்தவேதனை , ரணம்உயிரைவிட்டுவிடுவதேமேல்என்றேதோன்றிவிடும். எனக்குதெரிந்து , மிகநெருக்கமானவட்டத்தில் – மூன்றுபேரை , அவர்கள்ஒட்டுமொத்தசொத்தையும்செலவழித்துப்பார்த்தும், உயிரையேகாவுவாங்கிவிட்டது.    அதைவிடகொடூரமாகவேறுஎந்தநோயின்வீரியத்தையும்கண்முன்னேநான்பார்த்ததில்லை. அப்படிப்பட்டபுற்றுநோயை , படிப்படியாகமுற்றிலும்குணப்படுத்தஒருஎளியவைத்தியம்இது.

       

    இந்தசிகிச்சையைகண்டுபிடித்தவர்பிரேசில்நாட்டில்பிறந்தவரும்சிறந்தமருத்துவரும்பாதிரியாருமாகிய Fr ரோமனோசகோ (Fr Romano Zago) என்பவர்.
இவர்கண்டுபிடித்தஇம்மருந்தைபுற்றுநோயால்மிககடுமையாகபாதிக்கப்பட்டவர்கள்கூடஉபயோகித்துகுணமடைந்துள்ளனர். .
   இனிஇம்மருந்தைஎப்படிதயாரிப்பதுஎன்பதைபார்ப்போம் .இதில்பயன்படுத்தப்படும்மூலிகைஎங்கும்எளிதாககிடைக்கும்சோற்றுகற்றாழைஆகும் .
சோற்றுகற்றாழை 400 கிராம்சுத்தமானதேன்        500  கிராம் whisky(or)brandy              50  மில்லிதயாரிப்பு முறை
சோற்றுக்கற்றாழையைஎடுத்துபக்கவாட்டில்உள்ளமுட்களைநீக்கிகொள்ளவேண்டும்
தோலைநீக்கிவிடக்கூடாதுதோலைசுத்தமானதுணியினால்துடைத்துக்கொள்ளவேண்டும்
அடுத்தபடியாகஎவ்வளவுமுடியுமோஅவ்வளவுசிறியதாககற்றாழையைநறுக்கிக்கொள்ளவேண்டும்

நறுக்கப்பட்டதுண்டுகளைஒருபாத்திரத்தில்கொட்டிதேன்மற்றும் whisky (or) brandy யுடன்சேர்த்துஒருகரண்டியால்நன்றாககலக்கவேண்டும்
இப்போதுமருந்துதயாராகிவிட்டதுமருந்தை உட்கொள்ளும் விதம்
இம்மருந்தைதினமும்மூன்றுவேளைஉணவுஅருந்துவதற்கு 30 நிமிடத்திற்குமுன்பு 15 ml வீதம்உண்ணவேண்டும் .ஒவ்வொருமுறைபயன்படுத்தும்போதும்மருந்தைநன்றாககுலுக்கிக்கொள்ளவேண்டும. மேலேசொன்னஅளவில்செய்தால்பத்துநாட்களுக்குஇந்தமருந்துவரும். மருந்துதீர்ந்தவுடன் 10 நாள்கழித்து  மீண்டும்தயாரித்துஉண்ணவேண்டும. பத்துநாட்களுக்குமேல்மருந்தை storage செய்யகூடாது.
     இடையிடையேமருத்துவபரிசோதனைசெய்துகொண்டுநோய்நன்குகுணமாகும்வரைமருந்தைஉட்கொள்ளவேண்டும் .சிலருக்குமிககுறுகியகாலத்திலேயேஇதன்மூலம்நிவாரணம்கிடைத்துள்ளது .

      இதுமிகவும்எளிதானசக்திமிகுந்தமருந்துஆகும் . மருந்தைகுளிர்சாதனபெட்டியிலோஅல்லதுஅதிகவெப்பம்இல்லாதஇடங்களிலோகாற்றுபுகாதபாட்டிலில்வைத்திருப்பதுநல்லது .
 
உங்களால்முடிந்தவரைஉங்கள்நட்புவட்டாரத்தில்இதைதெரியப்படுத்துங்கள். யாரோஒருவருக்குஇதுமிகதேவையானதாகஇருக்ககூடும்… ! சிகரெட்பிடிக்கும்அனைவரும்உடனடியாக , புகைபழக்கத்தைநிறுத்தி , இந்தமருந்தைஉட்கொள்ளஆரம்பித்தல்நல்லது.

ஒரேஒருநிமிஷம் , உங்களுக்குபுற்றுநோய்வந்துடுச்சுனுடாக்டர்சொல்றதாநினைச்சுக்கோங்க.. கண்முன்னாலேஉங்கமனைவி, குழந்தைகள், வயசானஅப்பா , அம்மாஎல்லோரும், நீங்கஇல்லாம – கஷ்டப்படப்போறதைநினைச்சுப்பாருங்க… அந்தகருமத்தை , இதுக்குமேலேதொடுவீங்க !?

நாமமனசுவைச்சஎல்லாம்முடியும்சார்! எத்தனையோதடவைவிட்டுப்பார்த்தாச்சு.. இன்னும்ஒரேஒருதடவை, கடைசியாவிட்டுப்பாருங்களேன்!