For Read Your Language click Translate

Follow by Email

07 May 2014

ராசிகளும் அது குறிக்கும் நம் உடல் உறுப்புகளையும் குறிக்கும் வரைபடம்
ராசிகளும் அது குறிக்கும் நம் உடல் உறுப்புகளையும் குறிக்கும் வரைபடம்..இப்போ லக்னத்துக்கு அசுபகிரகங்களின் திசா புத்தி நடக்கும்போது,அந்த அசுபகிரகம் மேற்க்கண்ட ராசியில் எங்கு இருக்கிறதோ அது எந்த உடல் உறுப்பை குறிக்கிறதோ அதனை பாதிக்கும்..அதில் அறுவை சிகிச்சை போன்றவற்றை உண்டாக்கலாம்..அஷ்டம சனி ஏழரை சனி நடக்கும்போதுஎது உங்க லக்னத்துக்கு 6ஆம் ராசியாக வருகிறதோ அந்த ராசிக்குண்டான உறுப்பு பாதிக்கும்...அடிபடும்..எனலாம்..!!